Dobry euroklav powinien mieć szybki program do sterylizacji instrumentarium do natychmiastowego zastosowania. Najkorzystniej, jak po włączeniu podgrzewacza początkowego realna była sterylizacja nieopakowanych instrumentów w czasie około piętnastu minut. Najbardziej zaawansowany euroklav musi dysponować 4 programami sterylizacyjnymi i dwoma programem testowymi.

Niezwykle dobrze, żeby były pozostałe dodatki, jak szybkie programy do sterylizacji opakowanych a także nieopakowanych instrumentów oraz program ochronny dla łagodnej sterylizacji dla instrumentów, zwłaszcza tych reagujących na temperaturę sto dwadzieścia stopni Celsjusza. Istotna jest także tematyka zużycia wody. Powinnien być system jednorazowego zużycia wody, co oznacza, że zużyta woda nie będzie znów używana, lecz od razu usuwana. Jednakowoż, staranne przygotowanie instrumentów do sterylizacji może spowodować, że nie pozostaną na nich żadne resztki środków czyszczących, jakie byłyby w stanie przedostać się do euroklavu.

Prezentowany temat z pewnością posiada fascynujące informacje, lecz aby uzyskać ich jeszcze większą ilość prześledź tekst (https://kushaze.pl/c/poduszki/), który jest niezwykle intrygujący.

narzędzia

Autor: M C Morgan
Źródło: http://www.flickr.com

W tej sytuacji, istnieje możliwość bezpiecznego używania tej samej wody, dzięki czemu można zaoszczędzić na kosztach wody. Jednocześnie, bardzo ważne jest suszenie, co od lat mówią bakteriolodzy. Sprawa ta nawet zyskała uznanie w grupie która zajmuje się tworzeniem normy. Na przykład, dla euroklawów klasy S stawia się najbardziej poważne kryteria. To znaczy, że wilgotność końcowa instrumentów powinna być mniejsza od 0,2% tekstyliów od 1,0%.

Odpowiedni euroklav musi cechować się konkretnymi właściwościami (link do Na przykład, proces sterylizacji musi być poprzedzony głęboką próżnią wstępną, jaka ma na celu odpowiednie usunięcie powietrza. Co ważne, penetracja pary w takich warunkach jest dość dokładna więc zagwarantowana jest znaczna skuteczność sterylizacji.


Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Wykorzystanie próżni w ostatniej fazie procesu zapewnia najbardziej korzystne wysuszenie sterylizowanego wsadu w dość krótkim czasie. Dzięki dodatkowo zastosowanej próżni początkowej można skrócić okres całego procesu gwarantując jałowość wsadu a także jego dokładne wysuszenie. Właściwy euroklav powinien być także jak najbardziej bezpieczny. Najkorzystniej jak drzwi komory są otwierane i zamykane za pomocą poręcznego uchwytu (zobacz kompletną ofertę na tej stronie). To powoduje, iż mechanizm pracuje bardzo płynnie, co wpływa na to, że obsługa nie nastręcza najmniejszych trudności. Przed uruchomieniem cyklu sterylizacji euroklav bezpośrednio rygluje drzwi, co zabezpiecza komorę przed nieoczekiwaną dehermetyzacją.