Fizjoterapeuta jest specjalistą, który zajmuje się robieniem zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu, rehabilitacji, również profilaktyce.

Funkcją terapeuty jest powstrzymanie postępujących przemian w organizmie, postęp sprawności mobilnej, również działalność ochronna, przez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń.

Rozpoczynając pracę z pacjentem, fizjoterapeuta powinien uwzględniać wszelkie przeciwwskazania zdrowotne do przedstawienia wiadomej rehabilitacji, również w dobry sposób dobierać ćwiczenia i zabiegi, ażeby odniosły korzystny efekt.

rehabilitacja

Autor: Shama Kern
Źródło: http://www.flickr.com

Fizjoterapeuta (https://vivamedica.pl/?onas) powinien być osobą przychylną, powściągliwą, potrafiącą szybko nawiązać kontakt ze swoim pacjentem. W celu postępów w fizykoterapii spore przesłanie ma wielokrotnie zachęcanie chorego i pobudzanie do egzekwowania zaordynowanych ćwiczeń i zabiegów, nawet jeżeli sprawiają cierpienie . Fizjoterapeuta (polecamy) ma obowiązek być postacią cierpliwą, która do każdego podchodzi indywidualnie. Ponieważ w swej profesji, jaką jest fizjoterapia – wielokrotnie pracuje z ludźmi starszymi, czy niepełnosprawnymi musi potrafić wzbudzić w nich ufność i posiadać do nich stosowne nastawienie.

Ważność rehabilitacji w obecnym, starzejącym się społeczeństwie jest wielkie, poprawia bowiem leczenie farmakologiczne i operacyjne, stanowi podwalinę terapii i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu schorzeń, ponieważ zapobiega powikłaniom i wzmaga normalne procesy obronne organizmu . Stanowi także podstawę działania ożywiającego regenerację sił po wysiłku fizycznym.

Fizjoterapeuta piastuje fach leczniczy, który potrzebuje całkowitej fizycznej i psychicznej techniki, koniecznej do nawiązania i podtrzymywania kontaktów z pacjentami i wykonywania wielu różnych zabiegów w przebiegu kuracji.

Fizjoterapeuta z posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i ułomności, to jest do poprawiania, utrzymywania i odtwarzania sprawności osób w odmiennym wieku, straconej, bądź zmniejszonej wskutek rozmaitych chorób bądź urazów.