Integracja sensoryczna to pojęcie, które określa właściwą organizację bodźców, czyli wrażeń sensorycznych, które nadciągają poprzez receptory. Oznacza to więc, iż nasz mózg porządnie odbiera wszelkie bodźce, które nadciągają do niego poprzez nasze zmysły, inaczej wzrok, słuch, dotyk, równowagę albo też kinestezję.

Nasz mózg realizuje zidentyfikowania bodźców, jakie do niego przychodzą oraz na ich podstawie tworzy dobrą, poprawną reakcję organizmu. Jest ona nazywana reakcją adaptacyjną. Integracja sensoryczna zaczyna się już od okresu płodowego i trwa do blisko siódmego roku życia dziecka. Jeśli ustalone umiejętności nie zostaną porządnie rozwinięte we wczesnych czasach u dziecka, wtedy mogą pojawić się znaczne problemy i trudności w prawidłowym działaniu oraz zachowaniu dziecka.

Integrację sensoryczną można współcześnie podzielić na cztery rozmaite stadia, w każdym stadium wolno wyróżnić inny typ rozwoju. Na przykład w stadium pierwszym wolno zaobserwować rozwój reakcji równoważnych lub też integrację odruchów, za to w stadium drugim wyróżnia się rozkwit schematu ciała, synchronizacji bądź kształtowanie dobrej postawy. W stadium trzecim zachodzi rozrost ruchów dowolnych oraz bardziej drobiazgowych, i także współdziałanie zmysłów.

integracja sensoryczna dziecka

Źródło: sxc.hu

Za to w stadium czwartym można wyróżnić na przykład rozrost zdolności do liczenia, czytania, pisania itd., i także specjalizację mózgową, innymi słowy przewagę stronną ciała. Dziś integracja sensoryczna jest rodzajem na poprawienie zdolności nauczania (integracja sensoryczna kurs), multum miast proponuje terapię integracji sensorycznej. Terapia jest przyjemna dla dziecka, albowiem odbywa się przez zabawę. Może ona przynieść sporo drogocennych korzyści i poprawić procesy i budzić zmysły u dziecka.

Terapeuta, który prowadzi taką terapię, naturalnie musi mieć dobre doświadczenie, bowiem na jego barkach spoczywa szeroka odpowiedzialność. Jego zadaniem jest między innymi wyeliminowanie nieodpowiednich zachowań lub bodźców, oraz także usprawnienie systemów sensorycznych – wejdź tu: Soyer w Warszawie.