Każdy medyk, niezależnie od swojej pracy, zdoła wziąć odpowiedzialność cywilną oraz prawną za błędy w sztuce lekarskiej, które zostały spowodowane jego własnymi działaniami. Czasem odpowiedzialność taką może ponieść także za błędy personelu medycznego. Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarza wynika z wielu różnych regulaminów, na przykład z prawa karnego czy również z ustawy o pracy doktora.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na kompensacie majątkowej za straty i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na skutek uczynionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za szkodę ma przeważnie znaczenie kompensacyjne, co znaczy, że posiada na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu cielesnym bądź mentalnym pacjenta. Jeżeli chory oznajmi popełnienie błędu lekarskiego, może wystąpić o rentę, jednorazowe zadośćuczynienie bądź zadośćuczynienie skarbowe w stosunku do lekarza lub konkretnego szpitala.

Lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną jeżeli wyrządził czyn nielegalny, i także jeżeli nie wykonał prawidłowo swoich obowiązków, co doprowadziło do zaniedbania i do popełnienia błędu lekarskiego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, a w drugim z odpowiedzialnością kontraktową.

Podoba Ci się ten post? Jeśli tak, to niewątpliwie ucieszy Cię wiadomość, że inny tego rodzaju artykuł jest na wyciągnięcie ręki. Zwyczajnie zobacz ten link monitoring znaku towarowego.

Jeśli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wówczas chory ma upoważnienie dochodzić wyrównania szkody od doktora. W wypadku odpowiedzialności kontraktowej, chory musi udowodnić, że odniósł stratę z winy lekarza wskutek nie wywiązania się poprzez doktora z umowy zawartej z pacjentem.

Jeśli chcesz znaleźć dodatkowe artykuły związane z opisywanym tutaj tematem, zobacz ofertę w serwisie publikującym pokrewne materiały.

Prawdopodobnie powinno się znać swoje prawa, bowiem każdy z nas korzysta z usług leczniczych. Niezależnie od tego, czy chodzi o pobyt w szpitalu, leczenie albo wizytę lekarską – powinniśmy wiedzieć, że lekarza obowiązuje odpowiedzialność zawodowa lekarza i w przypadku popełnienia przez niego błędu lekarskiego czy też nie wywiązania się ze swych obowiązków, posiadamy prawo dochodzić odszkodowania. Pożądane byłoby wiedzieć, że jeśli korzystamy z usług lekarza na NFZ, to wtenczas odpowiedzialność za popełnione błędy medyczne ponosi pracodawca, to znaczy ZOZ.