Dzięki oczom ludzie mogą odbierać aż 80% bodźców. Niestety narząd ten jest narażany na dużą liczbę czynników, które mają na nie niekorzystny wpływ. Powodują one różne choroby, do których należy m.

in. zaćma (www).

Może objawiać się ona zmętnieniem soczewki. Przeważnie dotyka ona ludzi starszych, ale może zostać także spowodowana innymi czynnikami niż wiek. Mogą to być m.in. cukrzyca, zażywanie sterydów (zaćma kortyzonowa) czy urazami (choćby zaćma elektryczna lub hutnicza). Poza tym zaćmę mogą wywoływać powikłania związane z innego typu chorobami narządu wzroku.

Chcemy namówić Cię do obejrzenia naszego rzetelnego tekstu. Naciśnij link tutaj (https://www.nellfit.pl/15-zdrowe-fit-przekaski) i przenieś się do kolejnej strony.

Jeżeli chodzi o pierwsze objawy zaćmy, to należą do nich sukcesywne zmniejszanie się ostrości widzenia, większe męczenie się narządów wzroku, zamglone widzenie, problemy z ocenianiem odległości czy też ogólnym przemieszczaniem się. Dużym utrudnieniem przy diagnozie takiej dolegliwości jest to, że katarakta mogłaby występować w jednym lub obydwu oczach. Jeżeli tylko w jednym, to osoby chore wielokrotnie bagatelizują występujące się u nich symptomy, co niestety jedynie powiększa ich problem.

operacja

Autor: Asha Pagdiwalla
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko zaćma może powodować zaburzenia ostrości wzroku. Najważniejsze jest to, żeby w przypadku zauważenia takiego symptomu natychmiast pójść do okulisty, który zbada przyczyny takiego stanu rzeczy. Na szczęście zaćmę możemy leczyć za pomocą operacji wszczepienia innej soczewki. Oczywiście najlepsze wyniki są, jeśli chory zgłosiłby się zaraz po zauważeniu objawów choroby.

Jakkolwiek Leczenie zaćmy jest prawdopodobne na jakimkolwiek etapie rozwijania się takiej dolegliwości. Niestety wyjątkiem jest najbardziej zaawansowany etap zaćmy. Dlatego też jeżeli zauważymy u siebie pogorszenie jakości wzroku, lepiej udajmy się do lekarza.