Ze względu na ważną rolę w monitorowaniu stanu zdrowia chorego kardiomonitory winny być w większości placówek szpitalnych. Jest to bardzo znaczący i potrzebny sprzęt. Nadzwyczaj prosty w obsłudze i upraszczający pracę personelu medycznego. Kiedy na wstępie choremu jest udzielona porada przedmedyczna drugim krokiem jest podłączenie chorego pod kardiomonitor.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory umożliwiają na bieżące monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też winny znajdować się m.in. na: placówkach intensywnej opieki medycznej,blokach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dziecięcych i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje wykorzystanie na większej ilości jednostek szpitalnych, w prywatnych szpitalach, gabinetach zabiegowych, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w warunkach domowych. użytkowany jest zwykle wtedy gdy u chorego występuje potrzeba ciągłej analizy funkcji życia, a stan pacjenta pozwala na jego przebywanie w domu (strona sklepu).

Kardiomonitor ofiaruje nam poczucie spokoju i komfortu w opiekowaniu się nowo narodzonymi dziećmi. Wśród znanych nazw możemy wymienić: monitor parametrów życiowych badanego, monitor ffunkcji życiowych, monitor chorego, kardiomonitor. Nazwa może wskazywać na to samo narzędzie, może aczkolwiek również pokazywać na zasięg mierzonych parametrów pisząc do monitorów czynności życiowych wyłącznie pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor poza wymienionymi zapewnia monitorowanie czynności serca przez zintegrowany moduł EKG zezwalający na diagnostykę pracy serca.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Wśród standardowego zakresu parametrów monitorowanych przez kardiomonitor trzeba wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg z Beaumed – (botoks lubin) diagnostyczny wykorzystywany w medycynie zwłaszcza w celu rrozpoznawania schorzeń serca. Procedura ta pozwala na rejestrację pracy serca poprzez liczenie różnicy potencjałów (napięć) między elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Kolejnym parametrem monitorowanym poprzez kardiomonitor to „tętno”. Odpowiada ilości uderzeń na minutę.
Następny to „częstość oddechów”. Kardiomonitory mają alarm bezdechu czyli brak przepływu powietrza w górnych odcinkach dróg oddechowych, w okresie powyżej 10 sekund, co powoduje niższe nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i zwyżkę poziomu dwutlenku węgla. Kolejne to „wysycenie hemoglobiny tlenem” czyli saturacja. „puls” odpowiada ilości uderzeń mięśnia sercowego na minutę.