Są tego typu zawody, które nieodłącznie są związane z pomocą. Aby wykonywać taki zawód trzeba mieć konkretne predyspozycje, gdyż w innym razie może być trudno spełniać swoje obowiązki.

pielęgniarka

Autor: Sarah Zucca
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładem tego, o kim mowa jest pielęgniarka. Uczy się ona, aby później świadczyć opiekę nad pacjentami. Jest ważną częścią personelu w szpitalach, ośrodkach zdrowia, czy też w prywatnych domach osób chorych. Należy bowiem powiedzieć, iż część z takich osób zostaje też pielęgniarkami środowiskowymi, co wiąże się z wizytowaniem chorych w domach. Niektórzy, tym bardziej starsze osoby potrzebują tego typu wsparcia, gdyż ich stan zdrowia nie pozwala na to, aby samemu podejść przykładowo do ośrodka po zastrzyki.
Kolejnym z przykładów jest położna, jaka czuwa nad paniami. Jej wsparcie głównie koncentruje się na paniach w czasie ciąży oraz w połogu. Natomiast może również rozpoznać ciąże, oraz kierować na badania, jakie kobieta powinna zrobić, gdy istnieje podejrzenie zagrożonej ciąży. Oprócz tego taka osoba po porodzie czuwa nad zdrowiem i jest dużym wsparciem dla matki, udziela porad w kwestii opieki nad niemowlakiem do 6 tygodnia życia. Może również doradzać co jeść, kiedy jest się w stanie odmiennym. Jej zadaniem jest także profilaktyka chorób kobiecych.
Aby móc wykonywać powyższe zawody należy mieć w sobie spore pokłady empatii. Oprócz tego trzeba lubić pracę z ludźmi.

Osoby, które myślą nad taką profesją, z reguły zapominają, że trzeba wykazać się silną psychiką, gdyż niemal każdego dnia zdarza się mieć do czynienia z trudnymi sytuacjami. Nie można się w takich chwilach załamać.