Chociaż maluchy w przedszkolnej grupie są w takim samym wieku, ich poziom rozwoju może być rozmaity. Zdarza się, że postępowanie maluchów odbiega od normy przyjętej dla konkretnej wiekowej grupy. Jakie znaki są alarmujące?
Obserwacja sposobów zachowania maluchów należy do zadań pedagogów.

gry
Diagnostyki zachowania przedszkolaków dopełnia się na podstawie specjalnie przygotowywanych obserwacyjnych arkuszy, które są dostosowane do wieku dzieci – obserwacje tyczą się funkcji poznawczych, myślenia, artykulacji oraz emocji. Na bazie danych zgromadzonych w arkuszu nauczyciel charakteryzuje poziom postępu dziecka (zdolności) i poziom socjalizacji. Kiedy ze spostrzeżeń nauczyciela wypływa, iż dziecko nie uzyskało oczekiwanego w jego wieku pułapu, albo znacznie od niego odstaje, wówczas za zgodą rodzicieli kieruje się malucha do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jaka działa w każdej dużej miejscowości. Poradnia – inne wątki tutaj Psychologiczno-Pedagogiczna Mińsk Mazowiecki na przykład działa w Mińsku Mazowieckim. Bez zgody rodziców nie ma możliwości postawienia oceny przez profesjonalistę. Nauczyciel wpierw w rozmowie z rodzicem informuje go o problemach które objawia maluch jak też proponuje rodzinie odwiedziny w poradni. Czas wizyty w poradni umawia nauczyciel – spisuje przy tym ocenę, w jakiej wyszczególnia wszelkie uchwycone przez siebie niedociągnięcia. To, czy malec ostatecznie dotrze do poradni, zależy od postanowień rodzicieli.
małżeństwo

Autor: Shaun Anyi
Źródło: http://www.flickr.com
stawy

Autor: WOOL STAR
Poradnia – http://www.psycholog-wroclaw.com/oferta/poradnia-malzenska – Psychologiczno-Pedagogiczna Mińsk Mazowiecki angażuje m.in. logopedów, pedagogów, terapeutów. Wszelkie zaburzenia, nawet związane ze wzrokiem bądź słuchem, są najpierw analizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kiedy malec ma przykładowo problemy z dzieleniem słów na zgłoski, specjalista w poradni ocenia, czy powodem są zaburzenia połączone ze słuchem fonematycznym czy też ze słuchem fizjologicznym.

W Poradni Psychoologiczno-Pedagogicznej malec poddawany jest badaniom, dzięki czemu możesz ustalić pułap braków, który wykazuje. Psychoterapeuta Mińsk Mazowiecki jest nieodzowny na przykład gdy okaże się że malec ma autyzm.